Forside

Home / Forside
New owners
Et alternativt investeringsselskab med fokus
på små- og mellemstore virksomheder
New Owners
Personlig kapital og kompetence
Arrow
Arrow
Slider

Investeringsselskab

NEW OWNERS er et nystartet investeringsselskab, der investerer i veldrevne virksomheder sammen med kompetent daglig ledelse.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder inden for industri, handel og service. Grundet deltagersammensætningen vil NEW OWNERS have et specielt fokus på industri- og teknologivirksomheder, gerne med en fuld værdikæde.

Der er, og vil i de kommende år være, et stort behov for generationsskifter, og NEW OWNERS vil gerne være med til at muliggøre succesfulde generationsskifter ved involvering før, under og efter et generations- og ledelsesskifte. NEW OWNERS er også interesseret i at se på investeringer, hvor behovet alene er tiltrækning af en kompetent partner til forretningsudvikling, optimering og vækst.

Hvem står bag?

Bag NEW OWNERS står en række private investorer med appetit på alternative og langsigtede investeringer i små og mellemstore virksomheder med potentiale. NEW OWNERS er en aktiv industriinvestor, som udelukkende består af investorer med mangeårig erfaring i selv at drive virksomhed. Der er tale om en industrifond, som frigør midlerne til de enkelte investeringer, og som samtidig altid optræder som én samlet part.

Investorerne er organiseret bag Jens Lübeck Johansen som initiativtager til investeringsselskabet, og der vil i relevante tilfælde være adgang til kompetence fra investorerne i form af bestyrelsesdeltagelse eller tilførsel af specifik knowhow, naturligvis efter aftale med vores medejere i de enkelte investeringer.